علم موسیقی(بابا افضل شیرازی )

20,000 تومان

عنوان و نام پديدآور: علم موسیقی/  ب‍اب‍ا اف‍ض‍ل‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍‍ن‌، ق‍رن‌ 7ق‌.

کاتب: محمدعلی متخلص به عبرت نایینی
تاریخ کتابت: ، دوشنبه 13 ذیقعده 1347ق.

دسته: