دانلود نسخه خطی (رساله در در باب موسیقی و شعر ) قرن ۱۳ ه ق

20,000 تومان

زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: موسیقی ، نگارنده ناشناس
تاریخ کتابت: قرن13 .
برگرفته از شیوه نگارش موسیقی قرن 7و 8 ه.ق

دسته: