دانلود نسخه خطی موسیقی اثر امیرخان

20,000 تومان

زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: موسیقی اثر امیرخان.
کاتب: میرزا عیسی خان بن میرزا مهدی‌خان تفرشی.
تاریخ کتابت: ظاهرا در 1305ق.
قطع: ‮‭21‬*‭34‬سم. ‭149‬ص. ‭10‬س.

دسته: