دانلود نسخه خطی دیوان آذر بیگدلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) – ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

26,000 تومان

پدید آورندگان :لطفعلی‌بن آقاخان آذر بیگدلی (مولف) محمدباقر رشحه اصفهانی (کاتب)

موضوع اثر :شعر فارسی

تاریخ خلق :۱۲۲۲ قمری (قرن ۱۳)

رنگ :نخودی

ابعاد :طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)

enemad-logo