دانلود نسخه خطی هارمونی موسیقی ایران : موسیقی ربع پرده(به خط علی نقی وزیری)

20,000 تومان

زبان: فارسی
عنوان و نام پديدآور: آرمونی موسیقی ایران [ نسخه خطی] :

موسیقی ربع پرده/ از: علی نقی وزیری
کاتب: : کاتب: علی نقی وزیری
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: 1314ق.
قطع: ؛‏‫16/5*17سم. 69گ. 9س.

.

دسته: