نامه‌ها ، جنگهای ایران و روس -نامه‌های سیاسی که در سال۱۲۴۱ ق.

45,000 تومان

نامه های یران و روس جنگهای ایران و روس، نامه‌ها (نامه‌های سیاسی که در سال1241 ق. به دستور نماینده دولت ایران عباس میرزا نایب‌السلطنه توسط قائم مقام به دولتهای روس و انگلیس نوشته. همچنین نامه‌های دولت روسیه به دولت ایران)

زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: جنگهای ایران و روس، نامه‌ها (نامه‌های سیاسی که در سال1241 ق. به دستور نماینده دولت ایران عباس میرزا نایب‌السلطنه توسط قائم مقام به دولتهای روس و انگلیس نوشته. همچنین نامه‌های دولت روسیه به دولت ایران)
تاریخ کتابت: 1241ق.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: خط: شکسته نستعلیق
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد 37، صفحه 184
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): تاریخ

دسته: