دانلود نسخه خطی مونس الاحرار فی دقایق الاشعار(محمدبن بدر جاجرمی.)

24,000 تومان

زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ج‍اج‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ب‍در، ‏‫قرن 8ق.‏
عنوان و نام پديدآور: مونس الاحرار فی دقایق الاشعار/ محمدبن بدر جاجرمی.
تاریخ کتابت: 1251ق.

دسته:
enemad-logo