عهدنامه ترکمان‌چای (بین ایران و روس در ۵ شعبان۱۲۴۳ ق.)

40,000 تومان

زبان اثر: فارسی – عهدنامه ترکمان‌ چای
عنوان و نام پديدآور: عهدنامه ترکمان‌چای (بین ایران و روس در 5 شعبان1243 ق.)
تاریخ کتابت: قرن13 .
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد 38، صفحه 230
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): تاریخ وجغرافیا
ترکمن‌چای، معاهده
پیمان‌نامه‌ها