دانلود نسخه خطی جنگهای ایران و روس، نامه‌ها

23,000 تومان

جنگهای ایران و روس، نامه‌ها (نامه‌های سیاسی که در سال1241 ق. به دستور نماینده دولت ایران عباس میرزا نایب‌السلطنه توسط قائم مقام به دولتهای روس و انگلیس نوشته. همچنین نامه‌های دولت روسیه به دولت ایران)

دسته:
enemad-logo