قبل از آنکه راجع به کتاب زرتشت و آموزش های او بپردازم نخست چند خطی راجع به مولف این اثر یعنی رستم شهرزادی مینویسم.

 

که ایشان در سال هزار دویست و نود و یک در شهر یزد بدنیا امد و ۸۶ سال عمر نمود و طی این عمر حود اثار برجسته ای پیرامون زرتشت و

 

سروده های زرتشت و تاریخ ایشان ترجمه و تالیف نمود.منجمله نخستین مترجم متنهای مزدیسنا و گاهان و خود او یک موبد راستین و دانا و

 

فرزانه بود.

 

ایبشان بیش از شش دهه تحقیق و ترجمه و تالیف ارزنده پیرامون تاریخ زرتشت داشت و

 

کتب باقی مانده ای که از دیرباز برای ما ایرانیان باقی مانده گرداوری و متون پراکنده را کتبی ارزنده تدوین و ترجمان نمود

 

و اما کتاب حاضر که از عنوان کتاب مشخص است پیرامون پیامبر باستانی ایران و نخستین رسول یگانه پرست جهان که در کتب خود اوستا بارها

 

و بارها به این مهم اشاره میدارد.

 

و در سخنانش ادمی را درس و امید و پند میدهد.

 

حال در این اثر ما را بشناساندن زرتشت و هدف ایشان و تاثیر پذیریش اموزه های ایشان در زندگی دینوی و اخروی می پردازد.رستم شهرزادی

همانطور که گفته شد

 

زرتشت و آموزش های رستم شهزادی

تنها یک مترجم نبود بلکه یک موبد و یک محقق بزرگ بود. و طی زندگی خود سعی داشت آیین زرتشتی و افکار بزرگ زرتشت را اموزش دهد

 

و در کتابهای خود سعی خود را برشناساندن این هدف خود ایثار نمود.کتاب های ایشان  میتوان کتاب زرتشت یکتاپرستند را نام برد

 

همینطور کتاب جهان بینی زرتشت.کتاب ارزنده حقوق مدنی ساسانیان و ترجمه های گاتها و تفسیر آن و

 

اوستاهای بایسته با تلفظهای صحیح از دین دبیره