دانلود نسخه حبیب السیر فی اخبار افراد البشر (از: غیاث‌الدین محمدبن همام‌الدین محمد حسینی شیرازی مشهور به خواندمیر (-۹۴۲ق.))

20,000 تومان

نسخه خطی حبیب السیر – خواندمیر

عنوان و نام پديدآور: حبیب السیر فی اخبار افراد البشر [نسخه خطی]/

از: غیاث‌الدین محمدبن همام‌الدین محمد حسینی شیرازی مشهور به خواندمیر ( -942ق.)زبان اثر: فارسی
قطع: رحلی. 17*27سم. 612گ. 23س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:یا رب بثنای خویش دمسازم کن…
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نستعلیق.
نوع کاغذ:الوان.

.

دسته: