دانلود نسخه خطی بی نظیر بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش – ملا فیروز کاووس فارسی (قرن۱۰ )

23,000 تومان

زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: بندهش (از کتاب صد در – )؛ملا فیروز کاووس فارسی (قرن10 )
کاتب: فریدون بن مرزبان
تاریخ کتابت: ، 1036ق.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: خط: نستعلیق

enemad-logo