دانلود نسخه خطی احسن التواریخ – اثر: حسن بیک روملو – ۹۳۷ ق

23,000 تومان

  • اثر: حسن بیک روملو – 937 ق

  • عنوان و نام پديدآور: احسن التواریخ/ از: حسن بیک روملو ( -937ق.)

  • تاریخ کتابت: 1087ق.

enemad-logo