دانلود آلبوم می سی سی پی بلوز

5,000 تومان

بسیاری از نوازندگان از دوران اولیه بلوز (1910-1950) به اشتراک گذاشته شده بودند و یا در یکی از کاشت های بسیاری که در دلتای می سی سی پی قرار داشتند کار میکردند.

بلوز دلتا یا می سی سی پی بلوزبه طور معمول توسط ساختار بسیار ریتمیک موسیقی مشخص می شود،