دانلود نسخه خطی مقامات موسیقی -کوکبی، نجم‌الدین

20,000 تومان

مقامات موسیقی کوکبی نجم‌الدین

زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: مقامات موسیقی کوکبی، نجم‌الدین
تاریخ کتابت: قرن11 .
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد 2/23، صفحه 844
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): موسیقی

دسته: